Η αγορά (κρατικών και εταιρικών) ομολόγων από την ΕΚΤ ενδέχεται να ξεπεράσει τα 750 δις ευρώ και (μαζί με το υπόλοιπο πρόγραμμα της ΕΚΤ για αντιμετώπιση της κρίσης του Covid-19) να φτάσει στο 1 τρις ευρώ (9% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης). Στο πρόγραμμα αγοράς εντάσσονται και βραχυχρόνια ομόλογα (με ωρίμανση μικρότερη του έτους). Η Γερμανία πρόκειται να εκδώσει τέτοια ομόλογα που θα καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού πακέτου των 156 δις ευρώ (4% του ΑΕΠ) που θα διαθέσει για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης του κορωνοϊού. Αναγκάζεται, δηλαδή, η ίδια η Γερμανία να εγκαταλείψει τον χρυσό κανόνα του «μαύρου μηδενός»  (της απόλυτης δημοσιονομικής πειθαρχίας). Τα αντίστοιχα ποσοστά (επί του ΑΕΠ) ενίσχυσης των εθνικών οικονομιών τους είναι 2% για την Γαλλία και 3% για την Ισπανία. Η αγορά κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ γινόταν μέχρι τώρα  ανάλογα με το μέγεθος των εθνικών οικονομιών. Ο κανόνας αυτός «αναπροσαρμόζεται» στα νέα δεδομένα. Ιταλία και Ισπανία ενδέχεται να ενισχυθούν (μέσω αγοράς κρατικών ομολόγων τους) από την ΕΚΤ δυσανάλογα (προς τα πάνω) με το μέγεθος της οικονομίας τους γιατί πλήττονται περισσότερο από την πανδημία. (σύμφωνα με τους μέχρι την κρίση του Covid-19 ισχύοντες κανόνες οι οικονομίες τους θα έπρεπε να λάβουν το ¼ του συνολικού δανεισμού της ΕΚΤ προς τις χώρες της Ευρωζώνης). Αυτό ενδέχεται να μειώσει το ύψος δανεισμού (εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους μπορεί να φτάσει στα 18 δις ευρώ) της Ελλάδας από την ΕΚΤ αφού τα Ελληνικά κρατικά ομόλογα δεν ήταν επιλεγμένα για αγορά από την ΕΚΤ μέχρι την κρίση του Covid-19.