Η αλυσίδα των 775 πολυκαταστημάτων στις ΗΠΑ έδωσε υποχρεωτική άδεια σε 125.000 εργαζομένους. Θα συνεχίσει να λειτουργεί μόνο με on line υπηρεσίες και τηλεφωνικά κέντρα. Ο πρόεδρος της εταιρίας Jeff Gennette παραιτήθηκε του μισθού του μέχρι να λήξει η κρίση. Δύο ακόμη αλυσίδες πολυκαταστημάτων, GAP και KOHL, στις ΗΠΑ ακολούθησαν την MACY και έδωσαν, επίσης, υποχρεωτικές άδειες σε 80.000 εργαζόμενους. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των ανέργων για τον Απρίλιο στις ΗΠΑ είναι 40 εκ.