Η Lufthansa παρόπλισε 40 αεροσκάφη, περιέκοψε το 95% των πτήσεων, διέκοψε την λειτουργία της Germanwings (θυγατρική χαμηλού κόστους), επιτάχυνε την αναδιάρθρωση άλλων δύο θυγατρικών (Austria και Brussels Airlines) και έδωσε υποχρεωτική χωρίς αποδοχές άδεια σε 90.000 εργαζόμενους. Η Lufthansa, με έδρα την Φρανκφούρτη, ήταν η πρώτη αεροπορική εταιρία που περιέκοψε δρομολόγια και εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του 2020 θα έχει συρρικνωθεί κατά 25%. Τον Μάρτιο, πάντως, διέθετε πιστοληπτική ικανότητα 5 δις ευρώ. Ο ελεύθερος από χρέη στόλος της μπορεί να της εξασφαλίσει πιστοληπτική γραμμή άλλων 10 δις ευρώ. Η ΙΑΤΑ (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας) εκτιμά ότι οι διεθνείς πτήσεις θα επαναλειτουργήσουν με μια κανονικότητα σε τρεις μήνες.