Η Unilever με απόφαση του CEO Alan Jope (στις 13/03) εφάρμοσε εργασία από το σπίτι για τους 60.000 υπαλλήλους γραφείου σε 190 χώρες (2,5 δις καταναλωτές) ενώ καθιέρωσε τέσσερις προτεραιότητες: εργαζόμενοι-προμηθευτές-ζήτηση-ρευστότητα. Διατήρησε για 3 μήνες σταθερούς μισθούς σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης. Με βάση τις εμπειρίες από Κίνα-Ιταλία αναπροσάρμοσε την διαδικασία των προμηθειών της  (το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η διαθεσιμότητα οδηγών φορτηγών). Για την υπερβολική ζήτηση (panic buying) μετέτρεψε τον προγραμματισμό πωλήσεων από μηνιαίο σε εβδομαδιαίο. Για να ενισχύσει τους προμηθευτές της αύξησε την ρευστότητα προς αυτούς κατά 500 εκ ευρώ συντόμευσε τις πληρωμές  και έδωσε πιστώσεις σε μικρούς προμηθευτές που εξαρτώνται αποκλειστικά από την Unilever. Με δεδομένα πανδημίας ο ρόλος των CEO (κατά την Unilever) δεν είναι στρατηγικός αλλά οι αποφάσεις «εδώ και τώρα» . Ο τζίρος της Unilever το 2019 ήταν 52 δις ευρώ, τα οποία της εξασφάλισαν άμεση ρευστότητα 6,1 δις ευρώ.